Reset tiskárny Canon MP160

Rozhodl jsem se po delší odmlce pustit do servisu tiskáren. První z mnoha, která mi padla do ruky, byla Canon MP160. Po připojení hlásila dvě chyby. E2 a E8. Chyba E2 znamená nedostatek papíru, takže tato chyba byla poměrně rychle odstraněna :) Chyba E8 označuje servisní prohlídku z důvodu plné nádobky na přebytečný inkoust. Chybu odstraníme poměrně snadno, stačí.....

stisknout pár tlačítek, případně spustit program tomu určený:

První varianta:

 1. vypneme tiskárnu a vytáhneme přívodní kabel (lepší je ze zásuvky, né z tiskárny)
 2. stiskneme tlačítko on/off a držíme stlačené
 3. připojíme napájecí kabel zpět do zásuvky (tlačítko on/off stále držíme)
 4. k tlačítku které držíme jednou stiskneme tlačítko stop/reset (na obrázku)
 5. pak můžeme pustit tlačítko on/off
tlačítko STOP/RESET

tiskárna se nyní spustila do servisního módu

 1. nyní stáhneme a spustíme program MP Tool ZDE
 2. program načte informace z tiskárny, nyní vyklikáme všechna tlačítka RESET v programu, které nám půjdou. Obvykle "Reset Black" a "Reset Color"
 3. program vyresetuje barvy a můžeme opět odpojit napájecí kabel k tiskárně
 4. znovu zapojíme kabel do zásuvky a spustíme, tiskárna se zapne do normálního módu
Druhá varianta (kompletní reset):

 1. zapneme tiskárnu
 2. stiskneme a držíme tlačítko STOP/RESET
 3. po stisknutí tlačítka stiskneme dlouze ještě tlačítko COLOR START (prostřední tlačítko-modrý kosočtverec)
 4. vyčkáme 5 sekund
 5. uvolníme tlačítko COLOR START a hned po něm tlačítko STOP/RESET
 6. tiskárna se sama nakonfiguruje, zabrat by jí to mělo asi 20 sekund
 7. display tiskárny zobrazí číslo "1", stiskneme a podržíme tlačítko TOOL (tlačítko úplně vlevo s obrázkem kleští a šroubováku)
 8. na dislaiy se zobrazí písmeno "A
 9. stále držíme tlačítko TOOL a ještě stiskneme a držíme tlačítko STOP/RESET
 10. držíme dokud nepřestanou blikat kontrolky na tiskárně
 11. nyní postupně uvolníme tlačítko TOOL a poté uvolníme tlačítko STOP/RESET

Ještě uvádím všechny možné chyby a jejich ovlivnění:

P02 = (Carriage chyba)
P03 = (chyba posunu řádku)
P05 = (chyba senzoru ASF)
P06 = (chyba vnitřní teploty)
P07 = (Nádobka na odpadní inkoust plná)
P08 = (teplota tiskové hlavy vykazuje chybu)
P09 = (chyba paměti EEPROM - je potřeba vyměnit základní desku tiskárny
P15 = (chyba napájení USB)
P20 = (ostatní chyba hadware)
P22 = (chyba scaneru)
E13 nebo E16 = došel inkoust. Stiskněte tlačítko Stop / Reset po dobu 5 - 8 sekund, dokud LED display nezobrazí 1.

E04, E05, E14 nebo E15: kazeta pravděpodobně není nainstalována správně. Opakujte inkoustové kazety.
E2-2 = chybí papír (ASF)
E3-3 = uvízl papír
E4 = došel inkoust
E5-5 = inkoustové kazety nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nepodporované kazety, případne kazety nejsou nainstalovány správně.

E8 = Nádobka na odpadní inkoust je plná
E9 = Připojený digitální fotoaparát / videokamera nepodporuje přímý tisk z fotoaparátu
E14 = jsou vloženy inkoustové kazety, které nejsou pro tuto tiskárnu určeny
E15 = Inkoustová kazeta není nainstalována E16 - nebyla rozpoznána hladina inkoustu
E16-E19 = Nepodařilo se naskenovat list pro zarovnání hlavy
E22 = chyba vozíku inkoustové hlavy
E23 = problém s podáváním papíru
E24 = Vyčistit chyba zařízení
E25 = ASF (posuv) chyba čidla
E26 = chyba vnitřní teploty
E27 = Odpadní nádobka na použitý inkoust je plná, nebo deska odpadní nádoby na použitý inkoust plná
E28 = chyba teploty inkoustové kazety
E29 = chyba paměti EEPROM
E33 = chyba podávání papíru
E35 = chyba USB
E37 17 = chyba ovladače
E40 20 = Ostatní chyba hardware
E42 22 = Chyba skeneru